Yogans effekter

Ordet yoga betyder balans och syftar just till balansen mellan kropp och sinne, dig själv och hela din omgivning. Syftet med yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet. Att du ska bli medveten om dig själv och vad du behöver för att må bra. Yoga handlar om att du ska använda din fulla potential som människa.

Effekterna av regelbunden yogaträning är tydliga och kraftfulla. Yogan balanserar det endokrina körtelsystemet som producerar hormoner, stärker uthålligheten i nervsystemet, ger energi och skapar en djupgående balans i både kropp och sinne.

Fysiska effekter

Muskler och skelett: Mjuk uthållighetsträning ger dig starka, smidiga, uthålliga muskler. Statisk och dynamisk belastning ökar benmängden.

Matsmältningen: Magmusklerna och annan inre muskulatur som är involverad i tarmrörelserna stärks. Yogan bidrar också till att balansera övriga organ som påverkar matsmältningen.

Cirkulationen: Cirkulationen i kroppen ökar och förbättras. Detta stimulerar bl a lymfflödet, som är en väsentlig del av kroppens immunförsvar.

Signalsystemen: En stor mängd övningar och andningstekniker påverkar och balanserar flödet genom nervsystemet. Ett starkt nervsystem innebär ett starkt immunförsvar och god hälsa.

Endokrina körtelsystemet: Alla yogaövningar hjälper till att skapa balans i det endokrina körtelsystemet. Det utsöndrar hormoner som påverkar ditt välbefinnande.

Andningen: Med medveten andningsträning (pranayama) styr, kontrollerar och expanderar du din andning.

Mentala effekter

Yoga är en metod för att stärka nervsystemet och hjärnans funktioner. Genom olika uthållighetsövningar, mentala fokustekniker, hand- och fingerövningar (mudras) som påverkar hjärnan och reglerar hormonflödet samt olika ljudkombinationer (mantra) lär du dig att styra tankarna och stilla ditt oroliga, uppstressade sinne.

Emotionella effekter

Ett regelbundet utövande av yoga påverkar ditt humör och dina känslor. Träningen öppnar upp ditt känsloliv, ger dig ökad tillgång till alla dina känslor, hela ditt register, samtidigt som den också gör dig mer emotionellt stabil. Du blir mindre benägen att reflexmässigt reagera och överreagera emotionellt på allehanda stimuli. Den ökande medvetenheten som yogan medför innebär att du bättre förmår agera utifrån vad en situation faktiskt kräver – istället för att bara reagera som du alltid brukade göra på just den typen av situation.

Yogaträningen gör dig stark och känslig på en och samma gång, ger dig förmågan att förbli öppen och uppleva starka känslor utan att de övermannar dig.

Andligt

Yoga är vad du vill att det ska vara. Vill du ha en allsidig fysisk träning för hela kroppen så har du det i yogan. Vill du ha en genomgripande och effektiv stresshantering så hittar du det i yogan. Vill du behålla eller återfå din hälsa då är yoga ett utmärkt verktyg för detta.

Traditionellt var dock yoga en väg till insikt. De gamla mästarna insåg att för att vi som människor ska kunna bli fullständigt lyckliga behöver vi komma till insikt om verklighetens sanna natur.

Det handlar inte om att du behöver tro på en viss gud, gå i en viss kyrka eller uppfylla några andra formella krav. Det handlar om att bli fullständigt medveten. Det enda du behöver tro på är möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera dig själv och komma i kontakt med den du bakom masker och mönster verkligen är – och uppnå din fulla potential. Att som människa skala av alla lager och steg för steg nå in till dig själv, till ditt sanna jag.

Till schemat/kurser