Yinyoga

En lugn och stretchig yogaform med fokus på kroppens bindväv, leder och ligament.

Yinyogan är en stillsam form av yoga. Vi använder oss av ett fåtal positioner som vi håller passivt (i avslappning) under lång tid (3-5 minuter). Detta gör att vår uppmärksamhet vänds inåt och vi övar oss på att acceptera det vi känner här och nu med hjälp av andning. Vid behov använder vi oss av bolster, blocks och straps för att avlasta kroppen i olika de olika postionerna.

Yinyogan har många fördelar, så som flexibilitet, emotionell balans, ökad ledvätska. Främst är det området kring ljumskar, höfter och ryggens nedre del som positionerna riktar in sig på, men hela kroppen påverkas. Yinyoga främjar vår rörlighet, smidighet, blodcirkulation och de inre organen. Särskilt lämplig är den om du har behov av att släppa på spänningar i kroppen, eller kanske i själen. Om du känner dig trött och stressad.

Det huvudsakliga målet med utövande av Yinyoga, är att skapa ett större flöde i vår bindväv. Den är, hos flertalet av oss, allt för tight och sänker därför vår genomströmning av livskraft.

Genom att lyssna in kroppens signaler, när vi intar de olika positionerna, lär vi oss att acceptera våra kroppar och dess dagsform. Att aldrig gå längre än kroppen klara av. Det som kändes okej igår, kan vara helt omöjligt idag. Så kommunicera med din kropp och var rädd om den.

Den vänder sig både till vana och ovana yogautövare.

Till schemat/kurser i Yinyoga