Endagsrening - återkoppling till själen

Välkommen att kliva in i en reningsdag då vi belyser vägen till vår själs högsta uttryck. Vi kliver in med intentionen ”Jag ser mig, jag hör mig, jag ger mig själv en röst” och välkomnar att i tacksamhet släppa taget om det som inte tjänar oss längre. Att släppa de gamla vägarna av handling och välkomna de nya.

”Genom att berätta om min egen livsresa och mitt sätt att förhålla mig till världen och den verklighet jag lever i tar jag dig med på en upptäcktsfärd in i dig själv som garanterat kommer att vidga din karta av verkligheten. Genom ceremoni går vi bortanför det vi tror är möjligt och öppnar upp för magins & miraklenas värld.”

Marie Christina, Sarahkka

Så här skriver Marie på sin hemsida om sitt arbete som schaman:


”Jag hjälper dig att leva ett liv i glädje, frid, lek och magi!

Min gåva är att jag kan se bortom det uppenbara, att belysa det som är dolt. Jag hjälper dig att göra förändringar och hitta gåvorna i det du ska lämna bakom dig. Så att du ska kunna uppleva att det är du som skapar ditt liv. Allt är möjligt hur hopplöst det än ser ut.

Jag hjälper dig att lösa upp det som hindrar dig från att leva dina drömmars liv. När ditt hjärta sjunger, din vision är klar och du låter dessa gå till handling så skapar du ett liv i glädje och skönhet.

Det är du som tar ansvar för ditt eget liv, du gör förändringarna och börjar uppleva dina egna gåvor och jag har den stora förmånen att få vandra bredvid dig en bit på vägen för att sedan putta ut dig ur boet och se hur dina egna vingar bär.

Välkommen att uppleva en värld full av LIV!”

Läs mer: sarahkka.se