Vinyasayoga

En yogaform där rörelserna är synkroniserade med andningen.

Denna stil kallas ibland också flödesyoga, eftersom rörelserna smidigt går från den ena till den andra, som en dans. Andningen är en viktig komponent eftersom vi rör oss från en ställning till nästa i takt med andetaget. När det gäller yogans asanas (positioner), kan vi tolka det som ett samband mellan rörelse och andetag.
En Katt-ko-stretch är ett exempel på en mycket enkel vinyasa eftersom ryggraden är välvd på inandning och rundas på utandning. En solhälsningssekvens är exempel på en mer komplex vinyasa. Varje rörelse i serien görs på en inandning eller utandning.

Ett vinyasapass byggs i 3 steg. En lugn inledning, med andetaget i fokus. En stående sekvens i flöde och avslutningsvis en sittande/liggande sekvens. Passen bygger på mental närvaro, kroppshållning, smidighet, balans, fokus och styrka. Alla pass avslutas med vila och meditation.

Denna stil möjliggör en stor variation, men kommer med största sannolikhet inkludera solhälsningar. Passen bygger på mycket rörelse, inte bara stretching. Klassen kan vara snabb eller långsam. Några mycket populära yogastilar, till exempel Ashtanga och Poweryoga, bygger också på vinyasa, rörelser i ett flöde.

Är Vinyasayoga något för dig?

Vinyasans styrka ligger i dess mångfald. Det finns ingen filosofi, regelbok, eller sekvens som lärarna måste följa, så det finns ett stort utrymme för individuellt uppbyggda pass. Om du som person gillar variation, utmaning och att hålla dig i rörelse är denna stil definitivt något för dig.

Till schemat/kurser i Vinyasayoga