Vinyasayoga

En yogaform där rörelserna är synkroniserade med andningen.

Denna stil kallas ibland också flödesyoga, eftersom rörelserna smidigt går från den ena till den andra, som en dans. Andningen är en viktig komponent eftersom vi rör oss från en ställning till nästa i takt med andetaget. När det gäller yogans asanas (positioner), kan vi tolka det som ett samband mellan rörelse och andetag.
En Katt-ko-stretch är ett exempel på en mycket enkel vinyasa eftersom ryggraden är välvd på inandning och rundas på utandning. En solhälsningssekvens är exempel på en mer komplex vinyasa. Varje rörelse i serien görs på en inandning eller utandning.

Ett vinyasapass byggs i 3 steg. En lugn inledning, med andetaget i fokus. En stående sekvens i flöde och avslutningsvis en sittande/liggande sekvens. Passen bygger på mental närvaro, kroppshållning, smidighet, balans, fokus och styrka. Alla pass avslutas med vila och meditation.

Denna stil möjliggör en stor variation, men kommer med största sannolikhet inkludera solhälsningar. Passen bygger på mycket rörelse, inte bara stretching. Klassen kan vara snabb eller långsam. Några mycket populära yogastilar, till exempel Ashtanga och Poweryoga, bygger också på vinyasa, rörelser i ett flöde.

Är Vinyasayoga något för dig?

Vinyasans styrka ligger i dess mångfald. Det finns ingen filosofi, regelbok, eller sekvens som lärarna måste följa, så det finns ett stort utrymme för individuellt uppbyggda pass. Om du som person gillar variation, utmaning och att hålla dig i rörelse är denna stil definitivt något för dig.

Daniel Sandberg - Ledare för kursen hösten 2017 och våren 2018

”Jag tycker om att skapa en öppen och personlig atmosfär i mina klasser. Jag vill att du ska komma som du är och känna att du får vara dig själv på mattan. Du behöver inte tro att smidighet eller balans är ett grundkrav när du börjar, men jag vill gärna inspirera dig att lita på din egen förmåga och upptäcka att du är mycket mer än du tror. Du ska känna dig bekväm i din egen kropp och hitta modet för att stanna upp, lyssna inåt och släppa fram den kraft som finns inom dig.

Grunden i mina klasser är fysisk Hatha och Vinyasa (flow) yoga där vi lägger vikt vid linjering och medvetenhet kring kroppshållning och ibland tar vi hjälp av verktyg och justeringar för att hitta rätt. I ett dynamiskt flöde av stående positioner där vi övar balans, styrka, fokus och kroppskontroll går vi även in i långsam stretch och djupavslappning sittande och liggande på mattan. Att ledas av andnigen är en viktig aspekt som vi ofta återkommer till och andningstekniker (pranayama) är ett naturligt inslag i varje klass. 
 
Jag hittade själv till yogan efter en svår period i livet då fysisk träning verkade helt otänkbart, men redan under min första yogaklass kände jag att någonting vände och ett läkande påbörjades. Jag fick ett hem i den prestigelösa och accepterande miljön som yogan erbjöd och jag vann hälsan tillbaka. Sedan dess har yoga varit min ledstjärna och min väg. Jag åkte två gånger till Indien för att utbilda mig i den heliga staden Rishikesh vid Himalayas fot. Jag studerade även meditation enligt Buddhistisk tradition och har influerats starkt av österländsk filosofi under mina nästan sju år i sydostastien och har sedan dess även praktiserat och lärt ut meditation.
 
Utbildningar:
Hatha och Vinyasa yogainstruktör (RYT500, Yoga Alliance) utbildad vid Shiva Yoga Peeth och Vinyasa Yoga School Rishikesh, Indien.