SOUND BATH MEDITATION

NYTT STARTDATUM 6 APRIL 2020 17:45-18:45

Under denna timme bjuds du in för vila till de magiska ljuden från kristallskålar, kristallpyramider och gongar. Jag leder dig in i ljuden med en guidad meditation, vi sätter intentioner och sedan släpper du taget för att ”flöda med” i ljuden. Inga förkunskaper krävs.

Sound Healing är effektiv mot ett rastlöst och stressat sinne. Det kan hjälpa oss släppa djupt liggande spänningar/blockeringar och därmed vitalisera både kropp och sinne efteråt. Vi kan släppa stress och oro och komma till en plats i oss själva där vi kan uppleva stillhet och självtillit. Det kan hjälpa oss i processen att förändra invanda tankemönster och beteenden som många gånger hindrar oss från vår drivkraft. 

Rent fysiologiskt påverkar vibrationerna från instrumenten svängningen i våra kroppar. Vi har alla vår unika frekvens. Tankar, känslor och beteenden påverkar frekvensen i kroppen. När vi är stressade eller ur balans i vårt system är vår resonans i kroppen också ur synk. Vibrationerna från instrumenten återställer den till sin ursprungliga frekvens som är hälsa och ett väl fungerande signalsystem mm. Dessa ljud påverkar oss på cellnivå.

Upplevelsen är unik för varje individ men efter Sound Healing brukar många känna sig ”renade” till kropp, sinne och själ och på så vis bli boostade med deras kraft och kreativa förmåga.

Varmt välkommen!