Restorative yoga med Sound healing

En terapeutisk yogaform för djup återhämtning och vila.

I restorative yoga placerar du kroppen i olika positioner med mycket stöd av kuddar, blocks och bolster så att du i vila kan ge kroppen kraft att kunna läka sig själv under perioder av oro, trötthet och livsomställningar. Positionerna anpassas efter varje individs förutsättningar, utövas sittandes eller liggandes och vi stannar i varje position en längre stund, ibland upp till 20 minuter, beroende på hur vana vi är. Under ett pass rör vi ryggraden i alla riktningar, framåt, bakåt, vridning, sida, och inversion.

Positionerna är mjukare än i yinyoga och vi jobbar med flödena i kroppen istället för bindväven. Kroppen stöttas upp av kuddar, bolsters, filtar, band med mera för total vila. Ju mer stöd vi har desto djupare blir avslappningen. Vi tar därför god tid på oss och hitta en bekväm ställning innan vi går in i positionen.

SOUND HEALING. Under detta pass kommer du att ackompanjeras (live) av mjuka, lugna ljud från gongar, klang-/kristallskålar och kristallpyramider för att nå ännu djupare in i läkning. Jenny, som kommer spela, är yogalärare och diplomerad gong-terapeut, schaman och använder sig av sound healing i hennes dagliga arbete som coach/terapeut.