Mindfulness - minska din stress, öka förmågan att fokusera!

Det är inte stress och tidspress som är problemet i vårt samhälle idag utan bristen på återhämtning. I dagens samhälle, med dess högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss en stor del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Ältandet och oron tillsammans med den höga tidspress som ligger på oss kan leda till ohälsa.

Med träning i mindfulness lär du dig att se på dina tankar och förstå vilka känslor de drar igång i dig. Träningen ger dig möjlighet att ta mer medvetna och kanske klokare beslut. Du bestämmer själv vad du skall ”gå igång” på. Genom träningen lär du dig också att fokusera och kunna hantera vardagens alla distraktioner bättre. Du blir mer kreativ och konstruktiv i ditt dagliga liv.

Mindfulness är väl beprövat vid rehabilitering av tex utbrändhet, ångest, sömnproblem och för att kunna hantera smärta.

Vi erbjuder tre kurser inom mindfulness på Tullinge yogacenter hösten 2017. Morgon, lunch och kväll på tisdagar i den lilla salen. Läs mer om dessa här nedan:


MORGONMEDITATION - för ökad energi och livskraft!

Vi lever i ett högt tempo idag med mycket information och input som ska bearbetas, sorteras och tas ställning till. Vi är ständigt uppkopplade och tillfällena till vila och återhämtning tenderar att bli färre och färre. Ibland behöver vi hjälp med att ändra ett beteende och få nya vanor.

Välkommen till en morgonmeditation som hjälper dig att koppla av och hitta närvaro i livet. En vägledning till att hitta balans och lugn, vilket hjälper dig att fatta bättre beslut för dig själv. Ett tillfälle till att stilla dig, hitta återhämtning och ro – helt enkelt ett härligt sätt att starta dagen på!

Ta del av 5 tillfällen där du får prova på olika avslappningsövningar och meditationer och där du lär dig ett nytt beteende som gagnar din hälsa!

Kurser tisdagar kl 7.00-7.45
Kurs 1: FRAMFLYTTAD KURSSTART - kontakta Marianne för intresseanmälan.
Pris: 900 kr/kurs. Kursen kan betalas med friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Anmäl dig till:
marianne@meranu.se
www.meranu.se


STRESSHANTERING - kurs varannan tisdag kl 11:30 eller 18:30

Känner du dig stressad och vill få verktyg till att bättre kunna hantera din stress – och öka din livskvalitet? Vill du göra en förändring i ditt liv när det gäller stress och att få en bättre balans i livet?

Ta del av 5 tillfällen, varannan vecka, där du får prova på avslappningsövningar, få verktyg till att bättre hantera stress och oro, ta del av hur stress, kost, rörelse, sömn, vila, stilla tid och fokus påverkar våra kroppar och vårt välbefinnande. Du kommer att få information om medveten närvaro, fokusträning och uppmärksamhet. Du kommer att få tips och råd och coachning som inspirerar till en hållbar vardag vad gäller din hälsa och ditt välmående.

Kurser som löper varannan vecka. FRAMFLYTTAD KURSSTART - kontakta Marianne för intresseanmälan.
Kurs 1: 11.30-12.30
Kurs 2: 18.30-19.30
Pris: 1 250 kr/kurs. Kursen kan betalas med friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Anmäl dig till:
marianne@meranu.se
www.meranu.se


MINDFULNESS - kurs varannan tisdag kl 11:30 eller 18:30

Vi träffas 6 gånger under hösten, varannan vecka. Mellan träffarna tränar du själv med att återhämta dig 2x10min/dag och dessutom medvetet träna din hjärna. Programmet ”Mindfulness vid stress” ingår med obegränsad tillgång.

Kurser som löper varannan vecka. FRAMFLYTTAD KURSSTART - kontakta Marianne för intresseanmälan.
Kurs 1: 11.30-12.30
Kurs 2: 18.30-19.30
Pris: 1 800 kr/ kurs. Kursen kan betalas med friskvårdsbidrag från din arbetsgivare.

Anmäl dig till:
marianne@meranu.se
www.meranu.se