Meditation - hitta in i din innersta kärna

Under denna stund så utforskar vi den inre världen och sjunker djupare in i oss själva genom meditation, så att vi kan komma i kontakt med stillheten som vilar inom oss. I stillheten finns det en oerhörd styrka. Det är där kan vi börja höra hjärtats röst, den inre kärnan av oss själva. När vi står i kontakt med hjärtat, så är det också lättare att leva i samklang med sig själv.

För mig är meditation ett sätt att komma i kontakt med mig själv, bli medveten om olika delar av mitt inre och tillåta känslor och minnen att få komma upp till ytan för att sedan kunna frigöras. Under denna stund vill jag dela min kärlek till meditation tillsammans med dig.

Vi inleder med några mjuka yogarörelser för att landa i kroppen och tar oss sedan in i meditation. Vi använder oss av olika meditationstekniker, så som andningsmeditationer, koncentrationsmeditationer och mantran.

Till schemat