Medicinsk yoga

Medicinsk yoga (Mediyoga) är en terapeutisk form av Kundaliniyoga som är utformad på IMY, Institutet för Medicinsk Yoga.

Mediyogan passar både dig som vill ha yoga som rehabilitering och dig som bara söker ett mjukt sätt att komma i balans. Den är mjuk, inkännande och samtidigt mycket kraftfull.

Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer. Övningarna utförs långsamt och kontrollerat och alltid med utgångspunkt från din förmåga och kapacitet. Alla kan utöva mediyoga, även du som har fysiska begränsningar eftersom den kan göras sittande på stol.

Mediyogan ser till hela dig – fysiskt, mentalt och emotionellt. I denna yogaform har IMY vävt in grundläggande aspekter från Ayurveda (en mångtusenårig indisk läkekonst) och delar från traditionell kinesisk medicin. Mediyogan har visat sig ha mycket goda effekter vid rehabilitering av olika sjukdomstillstånd: Kroniska ryggproblem, högt blodtryck, utbrändhet, stress- och smärtdiagnoser, sömnstörningar, hjärtproblem med mera.

Mediyogans bakgrund

Mediyogan är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete med människor och via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser sedan början av 1996 genom IMY. Mediyogan stödjer sig också på resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett antal svenska studier på bl a Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och i Stockholms Universitets regi.

Forskning på yoga

En ny stor svensk studie startar hösten 2014 på Hjärtsviktpatienter på Karolinska Institutet. Jenny Israelsson och Göran Boll kommer leda yogapassen för dessa patienter på Tullinge yogacenter.

En svensk studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade tydligt att Mediyoga minskar risken för hjärtinfarkt. Resultaten var så entydiga att sjukhuset sedan januari 2010 använder den medicinska yogan i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter.

Läs under fliken forskning.

Till schemat/kurser i Mediyoga