Länkar

Här finns länkar till andra webplatser med yogaanknytning.

www.medicinskyoga.se
IMY – Institutet för Medicinsk Yoga. Ett grundläggande syfte i MediYoga är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället.

Här finns mycket information om Mediyoga och databas över certifierade lärare i Norden samt yogalärarutbildningar.


SKY: www.kundalniyoga.nu
Sveriges kundaliniyogalärares Riksförbund är en ideell förening. Här finns bl a databas över certifierade kundaliniyogalärare i Sverige. Även yogalärarutbildningar.


Tidning: www.yogafordig.nu
Yogatidning som vill visar hur och varför yoga är användbart på många olika sätt. Du blir inspirerad till att själv prova på och hitta den väg/yoga som passar dig!


www.spiritvoyage.com
En amerikansk sajt med yogamusik mm (bl a kan du köpa MP3-filer).