HUMAN CREATION - Through being you!
WORKSHOP Lördag 27 april kl 9:00-13:00

Många av oss genomgår (mer eller mindre) välkomnande processer. Vi påverkas av energier, vi evolverar, utvecklas och kommer till insikter. Ibland kanske det inte alls känns som att vi kommer framåt. Ibland känns det kanske bara som kaos som skapar mer förvirring och osäkerhet. Men faktum är att det är då som vi växer. Ibland är det lättare att se och förstå varför man behöver gå igenom vissa faser. Oavsett var du befinner dig i livets bergochdalbana finns det plats för dig på denna workshop.

Jag bjuder in till en workshop där vi möts i ett hållande space där var och en får vara i sin utgångpunkt för stunden. Vi kommer under denna sammankomst aktivera skapande-energin och som främjar din expansion i märg och hjärta. Skapandet sker när du vilar i ditt hjärta och planterar dina visioner och längtan i en jordad, grundad och lugn kropp, utifrån den DU är. Detta skapar ”ringar på vattnet” i ditt liv och i kvantfältet. Det kommer vara ett tillåtande space där du får vila i den du är samtidigt som vi välkomnar alla speglar som kommer i mötet med de övriga i gruppen.

Vi kommer i huvudsak använda oss av yoga och meditation. Jag kommer komplettera spacet genom att spela på gongar, kristallskålar och kanske även trumman. Men huvudsyftet är att låta våra 'HumanBEINGS' få mötas i ett Sacred Space, ett heligt rum och ett heligt var-ande. Att kliva in tillsammans precis där vi är med oss själva och låta det i sig skapa 'fältet' som vi är i denna halvdag. En viktig del är också att dela med oss för varandra om det som berör för stunden. Att finna nycklarna i att vi, i ett tryggt forum, öppnar oss för varandra och därmet speglar oss och kan hämta hem de delar som behöver läkning. Samtidigt som vi blir stöd för varandra.

Varmt välkommen att skapa detta space tillsammans genom att bara VARA DU!

Lördag 27 april 2019 kl 9:00–13:00
Pris: 444 kr. Faktureras vid bokning, betalas innan tillfället äger rum.
Sista anmälningsdag 20 april. Anmälan är bindande.
Ledare: Jenny Israelsson

Här anmäler du dig

Vi använder oss av bokningssystemet Bokadirekt. Här kan du läsa våra bokningsvillkor.


Lite om mig:
Jag är utbildad lärare och terapeut i kundaliniyoga och medicinsk yoga och yinyoga. Jag inspireras även av andra traditioner inom spirituellt växande. Numera blir det ofta en intuitiv blandning av dessa former i klasser och andra coachningssammanhang. Jag är även Gongterapeut, schaman och healer. Detta kurskoncept har vuxit fram genom mina erfarenheter av att ha jobbat med yoga och healing på ett terapeutiskt vis de senaste 15 åren. Även mina privata upplevelser de senaste åren har drivit mig fram till insikten att det är så viktigt att vi känner motivationen i livet för allt vi åtar oss och omger oss av. Att vi faktiskt ser till att aktivt välja hur vi vill ha och skapa vår tillvaro. Att vi tar ansvar och ett kärleksfullt kommando över våra liv.