Human Creation: I cirkeln - utanför boxen

Välkommen att kliva in i cirkeln och ut ur boxen. Vi kliver in i oss själva, i trygg samvaro med de andra i cirkeln och inspirerar till den verklighet vi vill leva.

Här öppnar jag ett space där vi kommer uppmuntra varandra till ett rikt och kreativt liv. Där vi får möjlighet att samtala om smått och stort som berör och inspirerar. Att mötas i cirkel och dela en stund tillsammans i respekt och lyssnande till varandras själars röst är enligt mig magiskt. Ett heligt space där det vi samtalar om inte spiller utanför cirkeln då vi går hem. Detta skapar en trygg och kärleksfull atmosfär.

Vi kommer göra längre yogapass och meditationer för att höja vår frekvens och på så vis bli mer av oss själva/komma i djupare kontakt med oss själva. Där vi hittar vår livsenergi och förmåga att skapa det liv vi vill leva. Där faktiskt allt är möjligt! Vi kommer dela tankar, känslor, erfarenheter, idéer eller vad som ditt hjärta i stunden kommer vilja dela. Vi kommer dra kort ur tarot/oraclelekar och låta oss inspireras från dess budskap. Snacks och fika ingår såklart! Träffen avslutas med Sound Healing till gongar och kristallskålar.

Jag delar med mig av mina erfarenheter av att mer och mer leva utanför boxen. Att jag väljer och vågar leva en lite mer annorlunda vardag. Jag vill inspirera till skapandet av våra liv.

Varför?

Frustrationen som uttrycks just nu genom strukturer och system som börjar falla samman eller att de inte uppfyller våra behov längre, depressioner och utmattningssymtom, droganvändande mm är egentligen en längtan efter någonting annat. Så vad längtar vi efter på ett genuint plan? Det är tid nu att börja lyssna på den delen av oss själva och skapa någonting nytt. Att fokusera på det härligt busiga nya kreativa och tro att allt är möjligt. För det är det!

Så vad inspirerar dig? Allt börjar med oss själva och att tro på oss själva och vår kreativa skaparkraft. Att våga drömma, längta och känna i hjärtat vad som verkligen är viktigt. Att hitta meningsfullhet i vårt varande i oss själva men också att mötas på riktigt och inte bara på sociala medier. Att få känna genuin samvaro i stillsam kärlek. Detta tror jag skapar ett mjukare samhälle.

Ingen prestation - bara mjuk närvaro

Dessa träffar kommer inte vara någon workshop där du ska måste behöva prestera eller där jag ska lära ut något hur vi gör detta. Utan det kommer vara ett inspirerande space där denna skapandekraft eller rättare sagt varandrekraft kommer flöda. Där vi själva ”vaknar” och kommer till liv och den organiska kreativiteten kommer flöda fram. Att få dela ett sådant space med andra förstärker vibrationerna och nätverket på vår planet för blomstring.

Förmiddagen kommer vara för dig själv men i närvaro och i lyssnande till andra. Det är således bara dig själv som du bär ansvar för. Dvs ingen ska ”fixa” någon annan. Men vi håller space för varandra och finner styrka i att dela cirekln med de andra. Själva yogan kommer vara enkel, så alla som vill kan delta.

Fler träffar - lägre pris

Jag kommer erbjuda dessa träffar under våren ungefär en gång i månaden. Du kan välja att delta i alla eller de tillfällen som passar dig. Cirkeln är helig oavsett vilka som tillkommer eller inte deltar från gång till gång. Deltar du i flera får du 20% rabatt på de efter din första.

Varmt välkommen!

 

Lite om mig

Jag är utbildad lärare och terapeut i kundaliniyoga och medicinsk yoga och yinyoga. Jag inspireras även av andra traditioner inom spirituellt växande. Numera blir det ofta en intuitiv blandning av dessa former i klasser och andra coachningssammanhang. Jag är även Gongterapeut, schaman och healer. Detta kurskoncept har vuxit fram genom mina erfarenheter av att ha jobbat med yoga och healing på ett terapeutiskt vis de senaste 15 åren. Även mina privata upplevelser de senaste åren har drivit mig fram till insikten att det är så viktigt att vi känner motivationen i livet för allt vi åtar oss och omger oss av. Att vi faktiskt ser till att aktivt välja hur vi vill ha och skapa vår tillvaro. Att vi tar ansvar och ett kärleksfullt kommando över våra liv.