Forskning om yoga

Ett grundläggande syfte i MediYoga är att initiera, stödja och medverka i vetenskaplig forskning runt yoga och dess mätbara effekter samt att sprida denna information i samhället.

Vid dessa länkar hittar du exempel på svensk och internationell forskning på yoga, forskning som tydligt visar på de mätbara effekterna av regelbundet utövande av yoga och meditation

Senast nytt på yogafronten och forskning (IMY)

Forskning om yoga

Medicinsk yoga för hjärtat