Gå på valfria pass 2 jan–10 feb 2019. Skrolla ner för att se klasserna som pågår varje vecka fram till kursstart. Boka genom ett sms till ledaren för passet. Nummer står i schemat. Betalas kontant eller med Swish till Jenny 0708-569520. Du kan också använda ditt vanliga klippkort. Vårens kurser startar 11 februari (se vårens schema).

Priser

5-klippkort (obs! gäller t o m 10/2 2019):
Dagtid: 700 kr
Kvällar och helger: 900 kr (ungdom 720 kr)
Gongbadet motsvarar 2 klipp på kvällskortet.

Betala per gång:
Dagtid: 200 kr/pass
Kvällar och helger: 240 kr/pass (Weekly sound 200 kr/pass)
Ungdomar kvällstid: 190 kr/pass